دادگاه دل...


تو را به دادگاه خواهم کشید ...

شاید به حبس ابد محکوم شوی. جزئیات جنایتت هنوز معلوم نیست.

اما

اثر انگشتت را ...

روی قلب شکسته ام یافته اند!!!

/ 1 نظر / 15 بازدید
شقایق

خیلی ناناز بود داداشی راستی میتونم بهت داداش بگم ؟ اره ملومه میتونم مثلا می خوای بهم چی بگی ؟ نه سوخی کردم وبلاگ قشنگی داری ![ماچ]